Thực đơn
Menu 1
-9%

Menu 1

315,000đ
345 000đ
 • Sông Sài Gòn
 • 18h00 - 21h15
Menu 2
-7%

Menu 2

370,000đ
395 000đ
 • Sông Sài Gòn
 • 18h00 - 21h15
Menu 3
-9%

Menu 3

425,000đ
465 000đ
 • Sông Sài Gòn
 • 18h00 - 21h15
Menu 4
-6%

Menu 4

375,000đ
395 000đ
 • Sông Sài Gòn
 • 18h00 - 21h15
Menu 5
-5%

Menu 5

410,000đ
430 000đ
 • Sông Sài Gòn
 • 18h00 - 21h15
Menu 6
-4%

Menu 6

700,000đ
725 000đ
 • Sông Sài Gòn
 • 18h00 - 21h15
Menu 7
-4%

Menu 7

650,000đ
675 000đ
 • Sông Sài Gòn
 • 18h00 - 21h15
Menu 8
-4%

Menu 8

750,000đ
775 000đ
 • Sông Sài Gòn
 • 18h00 - 21h15
Menu 9
-4%

Menu 9

750,000đ
780 000đ
 • Sông Sài Gòn
 • 18h00 - 21h15
Menu 10
-4%

Menu 10

750,000đ
780 000đ
 • Sông Sài Gòn
 • 18h00 - 21h15
Menu 11
-4%

Menu 11

750,000đ
780 000đ
 • Sông Sài Gòn
 • 18h00 - 21h15
Menu 12
-9%

Menu 12

950,000đ
1 040 000đ
 • Sông Sài Gòn
 • 18h00 - 21h15
Hotline: 0868284339
Chỉ đường Zalo Zalo: 0868284339 SMS: 0868284339