Thực đơn gợi ý
Menu 1
-9%

Menu 1

315,000đ
345 000đ
 • Sông Sài Gòn
 • 18h00 - 21h15
Menu 3
-9%

Menu 3

425,000đ
465 000đ
 • Sông Sài Gòn
 • 18h00 - 21h15
Menu 7
-4%

Menu 7

650,000đ
675 000đ
 • Sông Sài Gòn
 • 18h00 - 21h15
Menu 11
-4%

Menu 11

750,000đ
780 000đ
 • Sông Sài Gòn
 • 18h00 - 21h15
Menu 13
-9%

Menu 13

950,000đ
1 040 000đ
 • Sông Sài Gòn
 • 18h00 - 21h15
Menu 14
-9%

Menu 14

950,000đ
1 040 000đ
 • Sông Sài Gòn
 • 18h00 - 21h15
Menu 15
-9%

Menu 15

950,000đ
1 040 000đ
 • Sông Sài Gòn
 • 18h00 - 21h15
Menu 16
-4%

Menu 16

1,250,000đ
1 300 000đ
 • Sông Sài Gòn
 • 18h00 - 21h15
Menu 17
-4%

Menu 17

1,250,000đ
1 300 000đ
 • Sông Sài Gòn
 • 18h00 - 21h15
Menu 18
-4%

Menu 18

1,250,000đ
1 300 000đ
 • Sông Sài Gòn
 • 18h00 - 21h15
Menu 19
-4%

Menu 19

1,250,000đ
1 300 000đ
 • Sông Sài Gòn
 • 18h00 - 21h15
Hotline: 0868284339
Chỉ đường Zalo Zalo: 0868284339 SMS: 0868284339